New items
Od informacji do wiedzy : aspekty teoretyczne i aplikacyjne : praca zbiorowa
Waleczne kobiety roku 1920
Podstawy mechaniki ośrodków ciągłych
Zbrodnia katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Projekty naukowe : zarządzanie w praktyce