New items
Historia i perspektywy analizy dużych wolumenów i strumieni danych
Przepisy o gospodarowaniu mieniem służby uzbrojenia i elektroniki : DU-4.22.1(A)
Sztuka argumentacji : nowy słownik terminologiczny
Wychowanie fizyczne i sport w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.3.1(A)
Ekologia