New items
Tymczasowa instrukcja techniki pilotowania śmigłowca Mi-8
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych