New items
SolidWorks : Visualize
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce. [1]
Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej : konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna. T 2