New items
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne
Big data w humanistyce i naukach społecznych
Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych : komentarz
Wojska specjalne w zwalczaniu terroryzmu
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe