New items
Paradygmaty logistyki wojskowej
Technologie cyfrowe : przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia spadochronowo-desantowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wybrane problemy bezpieczeństwa. Cz. 2,
Droga Icemana : metoda Wima Hofa : ćwiczenia oddechowe, trening z zimnem oraz praca z umysłem