New items
Global navigation satellite systems, interial navigation, and integration
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Instrukcja szkolenia, pracy i kwalifikowania nawigatorów naprowadzania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Pilot ci tego nie powie