New items
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_01 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
GPS : theory, algorithms and applocations
Ekonomika logistyki. Cz. 6,
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej