New items
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń
Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Fizyka w rysunkach : 2600 lat odkryć od Talesa do Higgsa
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych