New items
Enigma bez tajemnic : 85. rocznica sukcesu polskich kryptologów
Język R i analiza danych w praktyce
Uchodźcy czeczeńscy w Polsce w latach 1994-2000
Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
Metodyka pisania pracy licencjackiej i magisterskiej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe)