New items
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem służby czołogowo-samochodowej : DU-4.22.2(A)
Oddział Warszawsko-Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1994-2019
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej