New items
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku