New items
Podstawy ekonometrii w Excelu
Instrukcja organizacji i zarządzania projektami informatycznymi w Resorcie Obrony Narodowej : DU-6.1.1
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2
Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem : wyzwania teorii i praktyki. Cz. 1
Wybrane problemy zarządzania współczesnym biznesem : podejście interdyscyplinarne : monografia naukowa