New items
Logistyka zwrotna : teoria i praktyka
Chemia ogólna
Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych
Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój
Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego