New items
Działania wojsk lądowych i wojsk obrony terytorialnej w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Toruń wniebowzięty : 80 lat Aeroklubu Pomorskiego
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego