New items
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna. T 2
Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : praca zbiorowa. T. 5
Podstawy elektroniki
Obrona miast siłami powszechnej obrony terytorialnej : gra decyzyjna