New items
Religia i polityka : dylematy współobecności
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 2
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Stawka to za mało
Historia ustroju i prawa Polski w pigułce