New items
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji
Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce
Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
C++20 biblioteka techniczna : problemy i rozwiązania