New items
Katastrofy transportowe
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa
Przyszła wojna