New items
Polska polityka bezpieczeństwa w basenie Morza Bałtyckiego w okresie Związku Bałtyckiego oraz w latach 90 XX wieku : próba porównania
Innowacje i konserwatyzm 2.0 : polskie uczelnie w procesie przemian
Logistyczne aspekty transportu : innowacje, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo
Przeciw bogom : niezwykłe dzieje ryzyka
System kierowania obroną narodową Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie XXI wieku