New items
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1,
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],
Wybrane zagadnienia sztuki wojennej starożytnego świata. T. 1,
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D) T.1