New items
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Polskie wytwórnie samolotów
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym