New items
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku