New items
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Zabójcze idee : co próbują przekazać nam terroryści?
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice