Nowości
Wieloaspektowość kształtowania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej wojsk lądowych
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Regulamin działań taktycznych WRT : DT-3.3.3
Etyczność funkcjonariusza policji