New items
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych
Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej
Operacje informacyjne, rozpoznanie wojskowe i walka radioelektroniczna w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Bezpieczeństwo i ratownictwo morskie na południowym Bałtyku : przełom XIX i XX wieku : (od Świnoujścia do Piasków) = Sicherheit und Seenotrettung in der südlichen Ostsee : Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert : (von Swinemünde bis Neukrug)