New items
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Wojska specjalne
Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 1],