New items
Polimery : otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie
Samolot szkolno-łącznikowy RWD-8
Metoda elementów skończonych : przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation
Identyfikacja nieliniowych drgań konstrukcji lotniczych
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2