New items
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej
Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny