Nowości
Socjologia : kluczowe pojęcia
Ochrona przed skażeniami. Cz. 4,
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych : zderzenia, wydarzenia, wspomnienia
Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : praca zbiorowa. T. 5
Współczesne media : media informacyjne. T. 1