New items
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa
Nauka o informacji w okresie zmian : rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca zbiorowa
Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni
Działalność ratownicza organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego
Polska i Europa w perspektywie politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej. T. 1 / redakcja naukowa Jacek Wojnicki, Justyna Miecznikowska, Łukasz Zamęcki ; Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego