New items
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Katalog norm eksploatacji techniki Wojsk Specjalnych : DTU-4.22.13.4
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym : budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Regulamin oddziałów wart cywilnych
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems