New items
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej
Potencjał obronny Sił Zbrojnych RP w ujęciu relatywnym
Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych
Pedagogika : podręcznik akademicki