New items
Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego