New items
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,