New items
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji
Instrukcja przewozu materiałów niebezpiecznych wojskowymi statkami powietrznymi DU-4.4.2.1(A)
Pułkownik pilot Szczepan Ścibior przedstawiciel pokolenia II Rzeczypospolitej : wybór materiałów źródłowych: rozpracowanie, śledztwo i proces przed Najwyższym Sądem Wojskowym (1950-1952)
Bezpieczeństwo lotnicze w aspekcie rozwoju technologicznego