New items
Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Drgania i hałas w inżynierii maszyn
Turbulencja