New items
Efekt obserwatora : psychologia odwagi i bezczynności
Współczesne zarządzanie bezpieczeństwem : wyzwania teorii i praktyki. Cz. 1
Wojna przyszłości : w obliczu nowego, globalnego pola bitwy
Droga Icemana : metoda Wima Hofa : ćwiczenia oddechowe, trening z zimnem oraz praca z umysłem
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji : metodyka, ideologia, państwo