New items
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji
Wir na linii ognia / Krzysztof Pluta, Edyta Żemła
Statystyka matematyczna w praktyce
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy