New items
Badania kardiologiczne sportowców amatorów
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia