Nowości
Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej
Uwarunkowania rozwoju Systemu Obrony Powietrznej Polski
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2
Ochrona ludności : wybrane problemy
Kultura biznesu : normy i formy