New items
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. [T. 3],
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego
Czemierniki : dzieje wsi, miasta, osady
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych