New items
Nowoczesne łańcuchy dostaw jako wsparcie logistyki miejskiej
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie
Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa
Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody
Zarządzanie dokumentacją w instytucji : czynniki sprzyjające i ograniczenia