New items
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Regulamin działań taktycznych WRT : DT-3.3.3
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny