New items
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : szkolenie w zakresie uzupełniających uprawnień instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) ; kod kursu : 8217010
Diagnozowanie zespołów napędowych śmigłowców metodą FAM-C
Instrukcja o wojskowym zasobie geograficznym w Resorcie Obrony Narodowej : DU-3.17.3
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej
Wychowanie fizyczne i sport w Resorcie Obrony Narodowej : DU-7.3.1(A)