New items
Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych : diagnostyka linii wysokiego napięcia
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa
Factfulness : dlaczego świat jest lepszy, niż myślimy, czyli Jak stereotypy zastąpić realną wiedzą
Elementy bezpieczeństwa informacji