Nowości
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Bezpieczeństwo Afganistanu w aspekcie interwencji NATO i zaangażowania sił zbrojnych RP
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych