New items
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów
Pułkownik pilot Szczepan Ścibior przedstawiciel pokolenia II Rzeczypospolitej : wybór materiałów źródłowych: rozpracowanie, śledztwo i proces przed Najwyższym Sądem Wojskowym (1950-1952)
Logistyka w teorii i praktyce nauk o bezpieczeństwie i obronności
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów