New items
Nowe oświecenie : argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania
Podstawy konstrukcji maszyn. 3
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Inżynieryjna ocena środowiska na potrzeby kierowania działaniami inżynieryjnymi