New items
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa