New items
Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku: relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Wspomnienia niepokonanego żołnierza
Europejska armia kalifatu : centrum supersieci. T. 1,